materiały dla uczniów ...

Zastosowanie wzorca slajdów do ustalenia wyglądu prezentacji.:

  • Obejrzyj film
  • Na podstawie filmu samodzielnie zaprojektuj we wzorcu wygląd kilku slajdów przykładowej prezentacji.