materiały dla uczniów ...

Figury ze znaku #:

  • Piszemy programy w C++.
  • Korzystamy z zagnieżdżonych instrukcji pętli for i instrukcji warunkowej z warunkiem złożonym.

Zadanie

  • Zapoznaj się z poniższym dokumentem:

    lub pobierz go: Figury ze znaku #
  • Korzystając z wyjaśnień i gotowych fragmentów kodu napisz program, który narysuje kolejno (jedna pod drugą) przedstawione w dokumencie figury.
  • Poniżej wynik działania programu dla figur na planie kwadratu o boku 11 (zmienna wielkosc = 11)figury ze znaku