materiały dla uczniów ...

Instrukcja iteracyjna for - proste przykłady:

  • W podręczniku mamy to w temacie C5.
  • Proste przykłady pętli ułatwiają zrozumienie działania

Przykładowy kod programu:


#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
	int i, j;
	cout << "\nPrzyklad 1:\n";
	//pętla wykona się 10 razy dla wartości i=0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 
	for(i=0; i<10; i++) cout << "#";

	cout << "\n\nPrzyklad 2:\n";
	//ta pętla wykona się 6 razy dla wartości i=10,11,12,13,14,15
	for(i=10; i<=15; i++) cout << "$";
		
	cout << "\n\nPrzyklad 3:\n";
	//ta pętla wykona się 4 razy dla wartości i=10,12,14,16
	//zwróć uwagę na wyrażenie pętli x=x+2 --> zwiększ wartość zmiennej i o 2
	for(i=10; i<18; i=i+2) cout << "@";
	
	cout << "\n\nPrzyklad 4:\n";
	//pętla wyświetlająca liczby od 30 do 0 co 1
	//j-- to dekrementacja --> zmniejszenie wartości zmiennej j o 1, to samo co x=x-1
	for(j=30; j>=0; j--) cout << j << " ";
	
	cout << "\n\nPrzyklad 5:\n";
	//pętla wyświetlająca liczby parzyste nieparzyste od 11 do 99
	//k+=2 jest równoważnie z k=k+2 --> zwiększenie wartości k o 2
	for(int k=11; k<100; k+=2) cout << k << " ";
		
	cout << "\n\nPrzyklad 6:\n";
	//pętla podwójna wyświetlająca pary liczb (i,j) dla i,j=1,2,3,4
	// można skrócić zapis przez pozbycie się nawiasów klamrowych
	for(i=1; i<5; i++) {
		for(j=1; j<5; j++) {
			cout << "(" << i << "," << j <<") ";
		}	
		cout << "\n";
	}
	return 0;
}

Wynik uruchomienia:

for przyklady

Użycie kodu:

  • Powyższy kod można wykorzystać w środowisku Dev C++ lub innym. Wystarczy utworzyć nowy projekt i wkleić ten kod zamiast istniejącego.
  • Można też użyć kodu na jednej ze stron WWW z kompilatorami on-line, na przykład na stronie: www.cpp.sh

Zadanie 1:

  • Zmodyfikuj w programie przykład 6 tak, aby uzyskać następujący efekt:

for zadanie

  • Wskazówka:
    Zauważ, że liczby w nawiasach są parzyste i skorzystaj z instrukcji warunowej oraz operatora %