materiały dla uczniów ...

Opis programu:

  • Program jest ilustracją sytuacji problemowej z podręcznika.
  • Pytanie jest o ile należy podnieść cenę komputera jeśli wzrośnie cena procesora.

Schemat algorytmu:

alg sprzedawca komputerow

Przykładowy kod programu:


#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
	float cenak, //cena kmputera 
		cenap, //cena procesora
		w; //podwyżka ceny procesora w %
	cout << "podrecznik, str. 104, przyklad 5\n";
	cout << "podaj cene komputera: "; cin >> cenak;
	cout << "podaj cene procesora: "; cin >> cenap;
	cout << "podaj % podwyzki ceny procesora: "; cin >> w;
	if (w>=0 && w<=10) cout << "nowa cena komputera: " << cenak;
	else if (w<=20) {
		cenap=cenap*(1+w/100);
		cenak=cenak+0.05*cenap;
		cout << "nowa cena komputera: " << cenak;
	} else cout << "za wysoka cena procesora";
	
	return 0;
}

Użycie kodu:

  • Powyższy kod można wykorzystać w środowisku Dev C++ lub innym. Wystarczy utworzyć nowy projekt i wkleić ten kod zamiast istniejącego.
  • Można też użyć kodu na jednej ze stron WWW z kompilatorami on-line, na przykład na stronie: www.cpp.sh