materiały dla uczniów ...

Program sprawdza znak podanej liczby

 • Program wyświetla jeden z komunikatów:
  • to jest liczba dodatnia
  • to jest liczba ujemna
  • to jest 0
 • Jest rozwinięciem ćwiczenia 4 ze strony 145.

Algorytm:

alg znak liczby

Przykładowy kod programu:


/*Program sprawdza znak liczby*/
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
	float n;
	cout << "podaj liczbe: "; 
	cin >> n;
	if (n>0) cout <<"\n to jest liczba dodatnia \n";
	else if (n<0) cout <<"\n to jest liczba ujemna \n";
	else cout <<"\n to jest liczba 0 \n";
	return 0;
}

Użycie kodu:

 • Powyższy kod można wykorzystać w środowisku Dev C++ lub innym. Wystarczy utworzyć nowy projekt i wkleić ten kod zamiast istniejącego.
 • Można też użyć kodu na jednej ze stron WWW z kompilatorami on-line, na przykład na stronie: www.cpp.sh

Zadanie 1:

 • Zmodyfikuj kod programu tak, aby działał bez użycia słowa kluczowego else