materiały dla uczniów ...

Opis programu

  • Program ilustruje działanie instrukcji warunkowej if {} else {}.
  • Program oczekuje na podanie liczby, a następnie kolejno sprawdza jej podzielność przez 3, 5 i 7 wyświetlając odpowiedni komunikat.
  • Wykorzystujemy tu operator reszty z dzielenia % i fakt, że liczba a jest podzielna przez liczbę b jeśli reszta z dzielenia a przez b jest zerem, czyli w C++ trzeba sprawdzić warunek a%b==0

Kod programu:


#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
	int liczba;
	cout << "\n podaj liczbe: "; cin >> liczba;
	
//podzielnosc przez 3
if (liczba % 3 == 0) {
	cout << "liczba: " << liczba << " jest podzielna przez: " << 3 << "\n";
	cout << liczba << " / " << 3 << " = " << liczba/3 << "\n";
}
else 
	cout << "liczba: " << liczba << " NIE jest podzielna przez: " << 3 << "\n";

//podzielnosc przez 5
if (liczba % 5 == 0) {
	cout << "liczba: " << liczba << " jest podzielna przez: " << 5 << "\n";
	cout << liczba << " / " << 5 << " = " << liczba/5 << "\n";
}
else 
	cout << "liczba: " << liczba << " NIE jest podzielna przez: " << 5 << "\n";

//podzielnosc przez 7
if (liczba % 7 == 0) {
	cout << "liczba: " << liczba << " jest podzielna przez: " << 7 << "\n";
	cout << liczba << " / " << 7 << " = " << liczba/7 << "\n";
}
else 
	cout << "liczba: " << liczba << " NIE jest podzielna przez: " << 7 << "\n";
	return 0;
}

Użycie kodu:

  • Powyższy kod można wykorzystać w środowisku Dev C++ lub innym. Wystarczy utworzyć nowy projekt i wkleić ten kod zamiast istniejącego.
  • Można też użyć kodu na jednej ze stron WWW z kompilatorami on-line, na przykład na stronie: www.cpp.sh

Zadanie

  • Zmodyfikuj program tak, aby sprawdzał czy podana liczba jest podzielna przez 3 i przez 7
  • Wykorzystaj operator logiczny && (i). Mówi on o jednoczesnym spełnieniu warunków (podr. str.146)