materiały dla uczniów ...

Opis programu

  • Program ilustruje działanie instrukcji iteracyjnej w postaci pętli for.
  • Program oblicza sumę i średnią arytmetyczną liczb wprowadzonych z klawiatury.
  • Ilość liczb określa zmienna ilosc.
  • Problem opisany w podręczniku, w punkcie 2 na stronie 156.

Kod programu:


#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
	int ilosc, liczba;
	float suma, srednia;
	suma=0;
	cout << "ilosc liczb: "; cin >> ilosc;
	
	for (int i=0; i<ilosc; i++) {
		cout << "podaj liczbe nr " << i+1 << ": ";
		cin >> liczba;
		suma=suma+liczba;
	}
	cout << "\n suma = " <<  suma;
	srednia=suma/ilosc;
	cout << "\n srednia = " << srednia;
	return 0;
}


Użycie kodu:

  • Powyższy kod można wykorzystać w środowisku Dev C++ lub innym. Wystarczy utworzyć nowy projekt i wkleić ten kod zamiast istniejącego.
  • Można też użyć kodu na jednej ze stron WWW z kompilatorami on-line, na przykład na stronie: www.cpp.sh