materiały dla uczniów ...

Opis programu

 • Program ilustruje działanie instrukcji iteracyjnej w postaci pętli for.
 • Wybiera on lizbę największą --> max i liczbę najmniejszą --> min z liczb wprowadzanych z klawiatury.
 • Ilość liczb określa zmienna ilosc.
 • Algorytm był w programie klasy 8 SP.
 • Dla przypomnienia działa on podobnie do wyboru najlepszego zawodnika serii skoków narciarskich.

Kod programu:


#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
	int i,max, min, liczba, ilosc;
	cout << "podaj ilosc liczb: "; cin >> ilosc;
	for (i=0; i<ilosc; i++) {
		cout << "podaj liczbe numer " << i+1 << " : ";
		cin >> liczba;
        //pierwszy element jest max i min
		if (i==0) {
			max=liczba;
			min=liczba;		
		}
        //jeżeli kolejny element jest większy niż max, to on staje się max-em
		else if (liczba>max) 
			max=liczba;
        //jeżeli kolejny element jest mniejszy niż min, to on staje się min-em
		else if (liczba<min)
			min=liczba;
	}
	cout << "\n\nnajwieksza liczba to: " << max << "\n";
	cout << "najmniejsza liczba to: " << min << "\n";
	return 0;
}

Użycie kodu:

 • Powyższy kod można wykorzystać w środowisku Dev C++ lub innym. Wystarczy utworzyć nowy projekt i wkleić ten kod zamiast istniejącego.
 • Można też użyć kodu na jednej ze stron WWW z kompilatorami on-line, na przykład na stronie: www.cpp.sh