materiały dla uczniów ...

Opis programu

  • Program ilustruje działanie instrukcji iteracyjnej w postaci pętli for.
  • Wyświetla on kwadraty i sześciany kolejnych liczb określonych w zmiennej sterującej i z zakresu od 1 do 10.

Kod programu:


#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
	for (int i=1; i<=10; i++) {
		cout << i << "^2 = " << i*i << "\n";
		cout << i << "^3 = " << i*i*i << "\n";
		cout << "-------------------------\n";
	}
	return 0;
}

Użycie kodu:

  • Powyższy kod można wykorzystać w środowisku Dev C++ lub innym. Wystarczy utworzyć nowy projekt i wkleić ten kod zamiast istniejącego.
  • Można też użyć kodu na jednej ze stron WWW z kompilatorami on-line, na przykład na stronie: www.cpp.sh

Zadanie:

  • Zmodyfikuj kod programu tak, aby kwadraty były wyświetlane tylko dla liczb parzystych, a sześciany tylko dla liczb nieparzystych