materiały dla uczniów ...

Arkusz kalkulacyjny - formatowanie warunkowe:

Uwagi:

  • Film dla Excel 2013, ale filozofia formatowania warunkowego jest wspólna dla wszystkich arkuszy.
  • W wersjach Excel co najmniej w wersji 2007 mamy zgodność z filmem.
  • W LibreOffice/OpenOffice Calc należy użyć polecenia w górnym menu: Format --> Formatowanie warunkowe
    libre warunkowe

Zadanie

  • Zapoznaj się z poniższym filmem:
  • Otwórz plik ćwiczeniowy do przykładów przedstawionych w filmie: formatowanie_warunkowe.xlsx
  • Korzystając z filmu wykonaj samodzielnie ćwiczenia z formatowania warunkowego w otwartym pliku w zakładkach:
    Formatowanie Warunkowe 1, Formatowanie Warunkowe 2, Formatowanie Warunkowe 3, Formatowanie Warunkowe 4